Formularz rekrutacyjny

Po złożeniu formularza w wersji on-line otrzymasz plik PDF z formularzem na adres mailowy, który został w nim podany. Wydrukuj formularz, podpisz w wyznaczonych miejscach i dołącz wymagane załączniki, w tym te potwierdzające prawidłowość punktów za spełnienie kryterium formalnego i kryteriów premiujących (jeśli dotyczy). Tak przygotowany formularz złóż osobiście w Biurze Projektu „Postaw na siebie!” (ul. Przemysłowa 14/401, 35-105 Rzeszów) lub prześlij drogą pocztową na adres CDG Pro sp. z. o.o. (Świlcza 145b, 36-072 Świlcza) w terminie do 5 dni roboczych od planowanego zakończenia rekrutacji w wersji on-line.

W przypadku nieotrzymania zwrotnej wiadomości z plikiem PDF formularza rekrutacyjnego w terminie 24h od wysłania formularza zgłoszeniowego, wyślij prośbę o przesłanie formularza na adres mailowy helpdesk@postawnasiebie.edu.pl, zawierającą imię, nazwisko oraz datę i przybliżoną godzinę złożenia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line.

 Formularz rekrutacyjny PDF-WZÓR

UWAGA!

W treści formularza nie należy stosować znaków „, ”, &, ; oraz ‘ – w przypadku ich użycia formularz nie zostanie wysłany, a komunikat o błędzie pojawi się przy polu „Imię”. Należy wówczas poszukać niedozwolonych znaków w całej treści formularza.

Obecnie nie prowadzimy naboru.