Rekrutacja

03.04.2024

Aktualizacja listy rekrutacyjnej.

Szanowni Państwo

Niniejszym publikujemy aktualizację listy rekrutacyjnej.

AKTUALIZACJA LISTY REKRUTACYJNEJ – stan na dzień 03.04.2024

25.03.2024

Publikacja listy Rekrutacyjnej Nabór I

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

 

LISTĘ REKRUTACYJNĄ Z I NABORU REKRUTACYJNEGO – stan na dzień 25.03.2024

LISTĘ REZERWOWĄ Z I NABORU REKRUTACYJNEGO – stan na dzień 25.03.2024

LISTĘ ODRZUCONYCH FORMULARZY

 

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line.

Lista rekrutacyjna - obok unikatowych numerów Kandydatów/ek zawiera statusy:

 

1. Zakwalifikowany - oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) zapraszanie Kandydatów/ek do podpisania Umowy Trójstronnej Dofinansowania Usługi Rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

 

2. Zakwalifikowany warunkowo - oznacza, że  Operator jest w trakcie weryfikacji poprawności zgłoszonej przez Kandydata/kę karty usługi z Bazy Usług Rozwojowych.

 

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej z  I naboru rekrutacyjnego.

 

Lista odrzuconych formularzy – to lista składająca się z osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Postaw na siebie”.

 

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów Kandydatów/ek.

30.01.2024

Ogłoszenie o I naborze do projektu "Postaw na siebie!"

Informujemy, że I nabór planowany jest od 19 lutego 2024 r.

Ogłoszenie o I naborze do projektu „Postaw na siebie!”

Informujemy, że I nabór planowany jest w terminie:

od dnia 19.02.2024 r. od godziny 12:00:01 do dnia 23.02.2024 r do godziny 23:59:59
lub osiągniecia limitu 600 przesłanych formularzy

 

Złóż formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: postawnasiebie.edu.pl/formularz-rekrutacyjny - będzie to możliwe jedynie w ww. dniach i godzinach trwania naboru.

 

Po złożeniu formularza w wersji on-line otrzymasz plik PDF z formularzem na adres mailowy, który został w nim podany. Wydrukuj go, podpisz w wyznaczonych miejscach i dołącz wymagane załączniki, w tym te potwierdzające prawidłowość punktów za spełnienie kryterium formalnego i kryteriów premiujących (jeśli dotyczy). Tak przygotowany formularz złóż osobiście w Biurze Projektu „Postaw na siebie!” (ul. Przemysłowa 14/401, 35-105 Rzeszów) lub drogą pocztową na adres CDG Pro sp. z o.o. Świlcza 145b, 36-072 Świlcza, w terminie do 01.03.2024 r.

 

Informujemy, że w I naborze zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie maksymalnie 400 osób.

Masz pytania dotyczące rekrutacji? Skontaktuj się nami:
e-mail: rekrutacja@postawnasiebie.edu.pl
telefon: 663 155 533