Rekrutacja

28.05.2024

Ogłoszenie o II naborze do projektu „Postaw na siebie!”

Ogłoszenie o II naborze do projektu „Postaw na siebie!”

Informujemy, że II nabór planowany jest w terminie:

 

13.06.2024 r. od godziny 10:00:01 do godziny 17:59:59

oraz

14.06.2024 r. od godziny 10:00:01 do godziny 17:59:59

 

Złóż formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://postawnasiebie.edu.pl/formularz-rekrutacyjny - będzie to możliwe jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

 

Po złożeniu formularza w wersji on-line otrzymasz plik PDF z formularzem na adres mailowy, który został w nim podany. Wydrukuj go, podpisz w wyznaczonych miejscach i dołącz wymagane załączniki, w tym te potwierdzające prawidłowość punktów za spełnienie kryterium formalnego i kryteriów premiujących (jeśli dotyczy). Tak przygotowany formularz złóż osobiście lub drogą pocztową w Biurze Projektu „Postaw na siebie!” (ul. Przemysłowa 14/401, 35-105 Rzeszów) lub drogą pocztową na adres CDG Pro sp. z o.o. Świlcza 145b, 36-072 Świlcza, w terminie do 21.06.2024 r.

 

Informujemy, że w II naborze zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie maksymalnie 400 osób.

 

Masz pytania dotyczące rekrutacji? Skontaktuj się nami:

e-mail: rekrutacja@postawnasiebie.edu.pl
telefon: 663 155 533

24.04.2024

Aktualizacja listy rekrutacyjnej.

Szanowni Państwo

Niniejszym publikujemy aktualizację listy rekrutacyjnej.

AKTUALIZACJA LISTY REKRUTACYJNEJ– stan na dzień 24.04.2024

03.04.2024

Aktualizacja listy rekrutacyjnej.

Szanowni Państwo

Niniejszym publikujemy aktualizację listy rekrutacyjnej.

AKTUALIZACJA LISTY REKRUTACYJNEJ – stan na dzień 03.04.2024

25.03.2024

Publikacja listy Rekrutacyjnej Nabór I

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

 

LISTĘ REKRUTACYJNĄ Z I NABORU REKRUTACYJNEGO – stan na dzień 25.03.2024

LISTĘ REZERWOWĄ Z I NABORU REKRUTACYJNEGO – stan na dzień 25.03.2024

LISTĘ ODRZUCONYCH FORMULARZY

 

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line.

Lista rekrutacyjna - obok unikatowych numerów Kandydatów/ek zawiera statusy:

 

1. Zakwalifikowany - oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) zapraszanie Kandydatów/ek do podpisania Umowy Trójstronnej Dofinansowania Usługi Rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

 

2. Zakwalifikowany warunkowo - oznacza, że  Operator jest w trakcie weryfikacji poprawności zgłoszonej przez Kandydata/kę karty usługi z Bazy Usług Rozwojowych.

 

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej z  I naboru rekrutacyjnego.

 

Lista odrzuconych formularzy – to lista składająca się z osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Postaw na siebie”.

 

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów Kandydatów/ek.

30.01.2024

Ogłoszenie o I naborze do projektu "Postaw na siebie!"

Informujemy, że I nabór planowany jest od 19 lutego 2024 r.

Ogłoszenie o I naborze do projektu „Postaw na siebie!”

Informujemy, że I nabór planowany jest w terminie:

od dnia 19.02.2024 r. od godziny 12:00:01 do dnia 23.02.2024 r do godziny 23:59:59
lub osiągniecia limitu 600 przesłanych formularzy

 

Złóż formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: postawnasiebie.edu.pl/formularz-rekrutacyjny - będzie to możliwe jedynie w ww. dniach i godzinach trwania naboru.

 

Po złożeniu formularza w wersji on-line otrzymasz plik PDF z formularzem na adres mailowy, który został w nim podany. Wydrukuj go, podpisz w wyznaczonych miejscach i dołącz wymagane załączniki, w tym te potwierdzające prawidłowość punktów za spełnienie kryterium formalnego i kryteriów premiujących (jeśli dotyczy). Tak przygotowany formularz złóż osobiście w Biurze Projektu „Postaw na siebie!” (ul. Przemysłowa 14/401, 35-105 Rzeszów) lub drogą pocztową na adres CDG Pro sp. z o.o. Świlcza 145b, 36-072 Świlcza, w terminie do 01.03.2024 r.

 

Informujemy, że w I naborze zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie maksymalnie 400 osób.

Masz pytania dotyczące rekrutacji? Skontaktuj się nami:
e-mail: rekrutacja@postawnasiebie.edu.pl
telefon: 663 155 533